Company ProfileENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. ก่อตั้งกิจการโดย คุณทวีศักดิ์ กิติจารุรัตน์ ด้วยเงินจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยเรามีเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่า 40 ปี โดยบริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ ทางด้านเครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นละอองฝอย, อุปกรณ์กำจัดแมลง และเคมีกำจัดแมลง ในด้านบริษัทที่ให้บริการจำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควัน, อุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กำจัดแมลง ทำให้ บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่าย เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากลและตรงกับการกำจัดแมลงชนิดต่างๆ มากกว่านั้น เรายังเป็นผู้นำเข้าโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากทั่วโลกที่ได้มาตรฐานที่เชื่อถือได้และมี International System Organization (ISO) และได้หนังสือรับรองจากทางรัฐบาล ว่ามีประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตและการ QC สินค้า อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา แม็กซิโก ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ตุรกี เกาหลี สิงคโปร์ และประเทศจีน และบริษัทเราได้รับการขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราทุกตัวได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลทดสอบประสิทธิภาพและใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. เรามีผู้ชำนาญการทางด้านเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นยาการเกษตร และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ มากกว่า 10 ปี คอยให้คำแนะนำวิธีการใช้งานและดูแลหลังการขายอย่างถูกต้องและมีมีประสิทธิภาพ

ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. เราคือศูนย์จัดจำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นละอองฝอย, อุปกรณ์กำจัดแมลงชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านสาธารณสุข และทางเรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านแมลงรบกวน โดยผลิตภัณฑ์ที่ทางเราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงสาธารณะสุข และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผลิตภัณฑ์ของเรามาจากโรงงานที่มี คุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน GMP โดยทางเราเน้นเรื่องคุณภาพ และทางเรามีผู้ชำนาญการทางด้านกำจัดแมลง คอยให้คำแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางเราจะได้มีโอกาสที่จะมีส่วนช่วยท่านในการดูแลรักษาบ้านที่อยู่อาศัยให้ปราศจาก แมลงและรวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)

ชื่อจดทะเบียนบริษัท :   บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ :   ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD.
ทุนจดทะเบียนบริษัท :   เงินทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ประธานกรรมการ :   คุณ ทวีศักดิ์ กิติจารุรัตน์
กรรมการผู้จัดการ :   คุณ ศรีเจริญ กิติจารุรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายขาย :   คุณ ธีรพล กิติจารุรัตน์
จำนวนเจ้าหน้าที่ :   จำนวน 50 คน
สำนักงานใหญ่ :   ถนนกรุงธนบุรี
โชว์รูมสินค้า :   ถนนกรุงธนบุรี
ศูนย์ซ่อมเครื่องพ่น :   ถนนกรุงธนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนา :   พระราม 3
โกดังเก็บสินค้า1 :   พระราม 3
โกดังเก็บสินค้า2 :   พระราม 3

เกี่ยวกับบริษัทเรา (About US)

ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. ทางเราเป็นตัวแทนผู้เข้าเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นการเกษตร จากต่างประเทศเป็นเวลานาน ด้วยยอดขายการสั่งซื้อและเครดิตด้านการเงิน อีกทั้งการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และด้วยชื่อเสียงในวงการเครื่องพ่นกำจัดแมลง จึงได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องพ่นหลากหลายชนิด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ (Business Philosophy)

Ambition = มีความมุ่งมั่น และความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำเสนอวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

Knowledge Ability = รอบรู้และชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์กำจัดแมลง

Manageability = การจัดการปัญหาที่ดีเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุด

Environmental Friendly = มุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Quality = สินค้าคุณตัวมีคุณภาพและผ่ารการ QC ทุกขั้นตอน

Technology = สินค้ามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า

Innovation = สินค้ามีการพัฒนานตัวกรรมใหม่อยู่เสมอ

Moralism = มีคุณธรรมในการทำธุรกิจ

Commitment = ยึดมั่นในพันธกรณีทั้งกับลูกค้าและนโยบายการทำตลาด เพื่อการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

Professionalism = บริหารงานแบบมืออาชีพ

คุณลักษณะของบริษัท (CHARACTERISTIC)

1.) ให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า (EXCELLECT SERVICE)

2.) จัดส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุด (SPEED)

3.) จัดส่งสินค้ามีคุณภาพดีได้มาตรฐาน (QUALITY)

4.) มีความซื้อสัตย์ (HONESTY)

5.) ราคาที่เหมาะสม (RESONABLE PRICE)

กลุ่มลูกค้า (CUSTOMER TARGET)

 • โรงพยาบาล
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • อบต. อบจ.
 • เทศบาลนคร
 • โรงแรม รีสอร์ท
 • อพาร์ทเม้นท์
 • บริษัทกำจัดแมลง
 • โรงงานทั่วไป
 • บริษัทและลูกค้าทั่วไป
 • ฟาร์มต่างๆ

โปรแกรมเชิงนวัฒกรรมต่างๆ

เราให้ความช่วยเหลือลูกค้าอยู่เสมอด้วยการจัดงานและโปรแกรมเชิงนวัตกรรมต่างๆ

 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า และแมลง
 • การจัดงานสัมมนา
 • การจัดงานเสวนา
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวแทน หรือผู้ผลิตสินค้า
 • การจัดงานนิทัศการแสงสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ

เราให้ความห่วงใยในคุณภาพสินค้าโดยเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้เหมาะกับการใช้งานและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดตามคำแนะนำ

 • สินค้าแบรนด์ชั้นนำ มากกว่า 100 รายการ
 • สินค้าใหม่ๆ จะถูกทดสอบโดยฝ่ายเทคนิคก่อนออกสู่ตลาดจริง
 • มีทีมงานคอยวิจัยค้นคว้าและพัฒนาสินค้าให้ดีที่สุดอย่เสมอ
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้าอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาสินค้าต่อๆไป

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการทำธุรกิจเคมีกำจัดแมลงเพื่อสร้างโลกสีเขียวและระบบจัดการงานกำจัดแมลงแบบเบ็ดเสร็จอย่างมืออาชีพ

 • รณรงค์รักษ์โลก
 • งานรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

การให้คำปรึกษาซึ่งประเมิณค่าไม่ได้

ด้วยทีมวิชาการที่แข็งแกร่งของเราพร้อมการสนับสนุนจากผู้ผลิตที่เราเป็นตัวแทน

 • คำแนะนำทางกีฎวิทยาและเทคนิค
 • Pest ID (การแยกแยะชนิดของแมลง)
 • ไปดูหน้างานร่วมแก้ไขปัญหากับท่าน
 • อัพเดทข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบเสมอ

การบริการด้วยใจที่ทุ่มเท

เราพร้อมที่จะให้บริการด้วยความจริงใจอย่างไม่รีรอ

 • ส่งสินค้าทันความต้องการ
 • ให้บริการอย่างทุ่มเทจากทีมขายของเรา
 • พร้อมช่วยเหลือลูกค้าได้ทุกเมื่อ

สินค้าและบริการของบริษัทเรา

 • เครื่องพ่นหมอกควัน หลากหลายชนิด
 • เครื่องพ่นละอองฝอย
 • อุปกรณ์กำจัดแมลงชนิดต่างๆ
 • เครื่องพ่นยาสะพายหลัง
 • เครื่องพ่นยาการเกษตร
 • เครื่องไฟดักยุงและแมลง
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง และสัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง และทรายกำจัดลูกน้ำยุง
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก
 • ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น
 • อุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี
 • รับซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน
 • จำหน่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน

สโลแกนของบริษัท (SLOGAN)

สินค้าเป็นเลิศ บริการเกินร้อย

วิสัยทัศน์ของบริษัท (VISIONS)

เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคุ้มค่า และประสานผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของบริษัท (MISSIONS)

เป็นบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นตัวเลือกแรกในใจสำหรับลูกค้า

ปรัชญาของบริษัท (PHILOSOPHY)

ทางบริษัทเราไม่ได้มุ่งหวังให้ได้มาซึ่งการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ทางเรายังคำนึงถึง คุณภาพสินค้าและการบริการ รวมไปถึงความปลอดภัย ที่จะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและจะต้องควบคู่ไปกับ การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และทางเรา ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากสิ้นค้ามีปัญหาหรือข้อบกพร่อง ยินที่จะรับผิดชอบตามความเป็นจริงและตามสมเหตุสมผล